Kontakt

Vyhľadávanie

Obecný úrad

 

 

Obec Štvrtok
Štvrtok 1
913 05 Melčice-Lieskové

                                                                  obec.stvrtok@stonline.sk     

    Tel/fax: 032/649 02 94

IČO: 00312029 DIČ: 2021079984

Číslo účtu: 0619376001/5600

 

      

 Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a mikroregiónu Bošáčka

                                                             http://mas-btmmb.webnode.sk/

zo.btmmb@gmail.com

 

Jedálny lístok školskej jedálne pri MŠ Štvrtok

http://jedalen.ikelp.sk/Pages/EatMenu?Ident=420vDtGIHw

Úradné hodiny

Pondelok 7.30 16.00
Utorok 7.30 16.45
Streda 7.30 16.00
Štvrtok 7.30 14.30
Piatok 7.30 14.00

Facebook